Znáte kindergeld?

Znáte kindergeld?

Slyšeli jste už někdy pojem Kindergeld? Měli byste zpozornit zejména, pokud pracujete v Německu, nebo zde bydlíte. Jestliže máte děti, je dost možné, že máte na Kindergeld nárok a byla by škoda ho nevyužít. Co to tedy Kindergeld je? Jedná se o přídavky na děti, které jsou vypláceny občanům, kteří přispívají do německého daňového systému. Což ve zkratce znamená, že pokud pracujete v Německu a tím platíte i daně, máte na Kindergeld nárok. Což je dobrá zpráva třeba pro ty, kteří jsou pendlery, tedy že mají trvalé bydliště v České republice, a i zde žijí, a do práce v Německu jen dojíždí. I tak máte nárok na tyto přídavky, pokud máte děti.

děti

Co dále musíte splňovat? Na přídavek má nárok dítě mladší 18 let. Pokud je starší, než 18 let, ale mladší než 22 let, má nárok na přídavky, pokud je přihlášen řádně na Úřadu práce. Pokud ale i po 18 roku života dítě soustavně studuje na nějaké formě střední či vysoké školy, a připravuje se tím soustavně na budoucí povolání, i jemu náleží přídavek, a to až do věku 25 let. Nad 25 let mají na přídavky nárok jen ti, kteří trpí zdravotním postižením, s tím, že toto postižení muselo vzniknout ještě před dosažením věkové hranice 25 let. A kolik v přídavcích dostanete?

formulář

Od tohoto roku je to 250 euro za každé dítě. Je jedno, kolik dětí máte, za každé dostanete měsíčně 250 euro. Ještě minulý rok tomu bylo jinak, takže se jedná o změnu. 250 euro je v přepočtu na české koruny zhruba 6 000 korun. Jak si o přídavky zažádáte? Musíte podat žádost na Familienkasse a to s příslušnými formuláři. Ty najdete na formuláře Kindergeld Překlady německého jazyka. Pozor, společně s Kindergeld nesmíte pobírat i sociální dávky na dítě v České republice. Musíte doložit na Familienkasse potvrzení od státní správy, že zde žádné dávky nepobíráte, jinak vám žádost o Kindergeld zamítnou.

Posted on: 27. 6. 2023