Sláva internetu

Sláva internetu


Kdybych se nyní mÄ›la bavit o internetu a zeptala bych se vás, jestli vy byste se v dneÅ¡ní dobÄ› obeÅ¡li bez internetu, tak co byste mi odpovÄ›dÄ›li? Když jsou takhle ptám lidí, tak vÄ›tÅ¡inou ti lidé do tÄ›ch pÄ›tatÅ™iceti let říkají, že by se bez nÄ›j opravdu neobeÅ¡li. A to nejenom z toho důvodu, že tÅ™eba na poÄítaÄi pracují anebo studují, ale také hlavnÄ› kvůli tomu, že je to pro nÄ› důležité, že tam udržují své kontakty. Kontakty s přáteli nebo s partnery anebo také se svými dÄ›tmi, když jsou tÅ™eba nÄ›kde v cizinÄ› anebo na dovolené. Od toho také internet je. Jenomže tam zase také je opravdu plno lidí, kteří říkají, že internet anebo mobilní telefon nebo poÄítaÄ, že tohle vÅ¡echno je zlo, myslíte si to také?

Mám stálý pevný internet.

Já rozhodnÄ› ne. Já rozhodnÄ› nemám internet anebo poÄítaÄe nebo další technologie za to, že by to mÄ›lo být zlo. SamozÅ™ejmÄ› chápu, že nic se nemá pÅ™ehánÄ›t. A ten, kdo je tÅ™eba na poÄítaÄi anebo na internetu dvacet hodin dennÄ›, tak to je opravdu potom Å¡patnÄ›. Já si dávám záležet na tom, abych nebyla déle na internetu než tÅ™eba tÅ™i nebo ÄtyÅ™i hodiny. Tohle opravdu ne. SamozÅ™ejmÄ›, že do toho ale nepoÄítám tÅ™eba studium, protože chodím dálkovÄ› studovat finÅ¡tinu. A tohle mÄ› opravdu hodnÄ› baví a chodím na finÅ¡tinu obden, a to vždycky na hodinu a půl a výuka je online, takže logicky k tomu potÅ™ebuji také nÄ›jaký internet.

Bez internetu bych to nezvládla.

Bez toho by to jednoznaÄnÄ› neÅ¡lo, protože tato finÅ¡tina se vyuÄuje přímo z Finska, takže také potÅ™ebují být stále a pevnÄ› pÅ™ipojená k internetu. Bez toho by to jednoduÅ¡e neÅ¡lo. Ale mnoho lidí mi právÄ› říká, že si mám najít si nÄ›jakého uÄitele, jenomže tohle by zase bylo dražší. Já, když je takhle uÄím online pÅ™es internet, a to díky poÄítaÄi, tak to mám zase o Å¡edesát procent levnÄ›jší, než kdybych mÄ›la uÄitele, který by za mnou dojíždÄ›l tÅ™eba nÄ›kde až z Prahy nebo z Brna, protože u nás ve mÄ›stÄ› není vůbec žádný uÄitel finÅ¡tiny. Takže sláva bohu internetu.

Posted on: 26. 4. 2023