Sladký čistý domov

Sladký čistý domov


Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří mají odliÅ¡né způsoby života. Každý ÄlovÄ›k chce tÅ™eba bydlet jinak, ale já se tomu nedivím. Protože tÅ™eba když se koukám okolo, tak jsou nÄ›kteří lidé, co jim tÅ™eba vůbec nevadí nepořádek okolo domu. To já beru tak, že neuklizené to vÅ¡echno okolo domu beru jako vizitku každé rodiny, každého ÄlovÄ›ka.

I koÄka si ráda pospí v uklizeném bytÄ›.

Protože já, když vidím u nÄ›koho na zahradÄ› anebo pÅ™ed barákem nebo v nÄ›jaké pÅ™edzahrádce, že má nepořádek, tak to si vždycky u nÄ›j udÄ›lám takový obrázek, že tam má nepořádek téměř vÅ¡ude. SamozÅ™ejmÄ›, že to takhle není pravda, protože já už kolikrát jsem se napálila, že tÅ™eba u nÄ›koho byl velký nepořádek na zahradÄ›, ale doma to mÄ›l krásnÄ› uspořádané, takový krásný sladký domov, protože mnoho lidí tÅ™eba říká, že právÄ› v tomhle období vÅ¡echno rekonstruují anebo vyklízejí své domovy Äi byty, aby si to mohli vÅ¡echno vylepÅ¡it a také uklidit. ChtÄ›jí mít domov jednoznaÄnÄ› Äistý. Já sama jsem si Å™ekla, že vlastnÄ› tohle jsem také kdysi dÄ›lala, když jsme se vlastnÄ› s partnerem stÄ›hovali, tak jsme také prvně dávali vÅ¡echny vÄ›ci pÅ™ed barák a potom na zahradu, abychom vÄ›dÄ›li, co vÅ¡echno máme vyhodit anebo co si potom máme vrátit domů.

Doma mám ráda pořádek.

Řeknu vám, když to bylo docela hodnÄ› složité, protože já jsem takový schránil a ochranitel vÅ¡ech vÄ›cí, nejradÄ›ji bych nevyhazovala nic. Jenomže tohle jednoduÅ¡e nejde. Musím to vyhodit, jinak bychom se doma už vůbec nehnuli. Navíc partner mi také vyhrožoval, že pokud z domova nevyhází nÄ›jaké nepotÅ™ebné vÄ›ci, které dlouho nepoužíváme, že prý to udÄ›lá sám až budu spát. Už jsem se bála, že doopravdy vyhodí nÄ›jaké vÄ›ci, které nutnÄ› potÅ™ebují. Tak jsem prvního dne Å¡la na půdu a vyházela jsem vÄ›ci. Partner Å™ekl, že musím vyházet dvacet vÄ›cí z půdy a dvacet vÄ›cí z garáže. Byla jsem opravdu v Å¡oku, tohle jsem neÄekala a myslela jsem si, že budu moct vyhazovat dohromady tak deset vÄ›cí. 

Posted on: 24. 5. 2023