Škola a vzdělání

Škola a vzdělání


Je pro vás vzdÄ›lání důležité? Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří berou vzdÄ›lání opravdu na lehkou váhu a podle mého názoru je tohle Å¡koda. Žádný ÄlovÄ›k by nemÄ›l brát vzdÄ›lání na lehkou váhu. MÄ› by se tohle vůbec nelíbilo, protože když lidé mají nízké vzdÄ›lání, jako mám tím na mysli základní vzdÄ›lání, tak je to potom Å¡koda. SlyÅ¡ela jsem, že právÄ› lidé s nízkým vzdÄ›láním se také velice těžce shání práci a potom to dopadá tak, že je hodnÄ› nezamÄ›stnaných lidí.

Pro mě jsou knihy důležité.

Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych mÄ›la dítÄ›, které by nechtÄ›lo studovat, tak bych ho opravdu hnala koÅ¡tÄ›tem. Sice není vzdÄ›lání úplnÄ› na prvním místÄ›, ale nevidím důvod, proÄ by dítÄ› alespoň nemohlo mít výuÄní obor na krátké tÅ™i roky. VždyÅ¥ to pÅ™eci není tak dlouho, proto jsem Å™ekla synovi, kterému je deset let, že já bych si přála, aby mÄ›l alespoň maturitu, ale pokud bude chtít jít na uÄební obor na tÅ™i roky, tak samozÅ™ejmÄ› mu v tom nebudu bránit. Já jsem akorát Å™ekla svoje doporuÄení a své přání, ale logicky ho nebudu vůbec nutit.

Syn je nadaný namalování.

Podle mého názoru nemá vůbec smysl nutit nÄ›koho do studia a nebo do nÄ›jakého uÄebního oboru a nebo do maturity, když se jednoduÅ¡e tomu ÄlovÄ›ku nechce, to potom nemá vůbec žádnou cenu, protože ten dotyÄný ÄlovÄ›k se vůbec nebude snažit a potom to dopadá tak, že tÅ™eba ani zbytek Å¡koly nedodÄ›lá, nebo neudÄ›lá maturitu a nebo neudÄ›lá uÄební zkouÅ¡ky. Proto si myslím, že lidé by mÄ›li hlavnÄ› dbát na to, aby studovali to, co je baví a nesmí se koukat doprava doleva a nesmí také dávat na přání svých rodiÄů a nebo nÄ›koho jiného. Já jsem také dala kdysi na přání rodiÄů a studovala jsem zdravotní Å¡kolu, ale vůbec mÄ› to nebavilo. Nakonec jsem dvakrát opakovala poslední roÄník a maturitu jsem udÄ›lala až napotÅ™etí. Musím uznat, že mÄ› to moc trápilo a také jsem se stydÄ›la. NaÅ¡tÄ›stí jsem si potom udÄ›lala jazykové kurzy a živím se tím. 

Posted on: 9. 4. 2023