Obava z motorek

Obava z motorek


Zajímali jste se také nÄ›kdy o motorky? TÅ™eba znám spoustu lidí, kteří tÅ™eba se baví stále o motorkách, že se jim motorky líbí, ale tÅ™eba na tom vůbec nikdy nesedÄ›li. A to hlavnÄ› z toho důvodu, tÅ™eba že se bojí na motorku usednout. Nebo mají tÅ™eba s motorkou také velice Å¡patné zkuÅ¡enosti. Já, abych se pÅ™iznala, tak já se na motorku bojím sednout, i když jsem zatím žádné Å¡patné zkuÅ¡enosti s motorkou nemÄ›la, zatím se nic Å¡patného nestalo, ale já jsem spíše takový hodnÄ› opatrný typ ÄlovÄ›ka, který spíše dbá v první Å™adÄ› hlavnÄ› o to, aby byl v pořádku a také aby se vyvaroval vÅ¡em případným nehodám.

Jezdili jste někdy na motorce?

A když tÅ™eba nÄ›komu Å™eknu, že na motorku nechci si sednout kvůli tomu, že mám strach, že se obávám, tak se mi každý ihned smÄ›je. Jenomže pouze ti lidé, kteří se na motorce už nÄ›kdy vybourali, tak samozÅ™ejmÄ› ví, jaké to je, když se ÄlovÄ›k vyboural na motorce. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›kdy to může konÄit také bohužel katastrofálnÄ›. Může to mít opravdu fatální následky. A tohle vážnÄ› nikomu nepÅ™eji. Znám nÄ›kolik lidí, kteří se bohužel vybourali na motorce a potom to dopadlo opravdu Å¡karedÄ›. Dopadlo to vážnÄ› oÅ¡klivÄ›, protože tÅ™eba nÄ›kteří lidé si myslí, že když se vybourají na motorce, že tÅ™eba si jenom odÅ™ou koleno nebo zlomí ruku a vÅ¡echno bude v pohodÄ›, jenomže tohle není tak úplnÄ› pravda.

Z motorek mám respekt.

Takhle to vůbec nefunguje. Samozřejmě, že třeba se také můžete vybourat a vůbec nic vám nebude. Budete třeba jako gumový anebo hadrový panák a budete úplně zdraví. Ale také se může stát, že se třeba vybouráte a potom to s vámi půjde z kopce. Třeba budete nějací nešťastní, budete mít nějakou komplikovanou špatnou zlomeninu a třeba potom už ani nebudete chodit, proto raději já hlavně dbám na to, abych se nezranila a abych mohla mít potom také plnohodnotný život. Sice ano, jízda na motorce je krásná a sexy a také by mě bavila, ale mám z motorek opravdu veliký respekt a na motorku vážně nikdy nesednu. 

Posted on: 5. 10. 2023